مسیر سبز
مسیر سبز

گوزن خوش شانس +عکس عصرایران: این گوزن 5 ماهه

گوزن خوش شانس +عکس 
 عصرایران: این گوزن 5 ماهه

گوزن خوش شانس +عکس
عصرایران: این گوزن 5 ماهه در نیوجرسی آمریکا وقتی تیری به سمتش پرتاب شد این تیز از گونه چپ سر او وارد و از گونه راستش خارج شد.

این گوزن پس از انتقال به کلینیک تحت عمل جراجی قرار گرفت و خوشبختانه پزشکان اعلام کردند موفق شدند تیر را از گونه این حیوان خارج کنند . پزشکان اعلام کردند دلیل زنده ماندن این گوزن نر جوان عدم اصابت تیر به ارگان ها و شریان های حیاتی او بوده است.

این گوزن پس از مداوا به طبیعت بازگردانده شد.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید