هر روز!
هر روز!

ساخت مجسمه سفالی، آموزش ساخت مجسمه های سفالی ساخت مجسمه

ساخت مجسمه سفالی، آموزش ساخت مجسمه های سفالی ساخت مجسمه

ساخت مجسمه سفالی، آموزش ساخت مجسمه های سفالی
ساخت مجسمه
ساخت مجسمه
گل سفالگری را به صورت آماده بخرید (تهیه کردن خاک رس و ساخت گل آنقدر هم ساده نیست) کمی گل رقیق شده هم کنار دستتان بگذارید.
مجسمه سازی
 از گل یک تکه بردارید و به شکل مخروط در بیارید. این تنه و بدن گربه هست.
ساخت مجسمه
 یک تکه برای سر به شکل کره ، یک تکه به شکل دم و سه تا کره کوچک برای چشم و بینی آماده کنید.
مجسمه سازی
 مخروط را روی سطح صاف بگذارید و سر را با کمی گل رقیق شده بچسبانید.
ساخت مجسمه
 دم را بچسبانید.
آموزش ساخت مجسمه سفالی
:  یکی از کره ها را نصف کنید.
مجسمه سازی
 و بچسبانید روی صورت .
آموزش ساخت مجسمه
 با ته قلم مو جای چشم را کمی گود کنید.
آموزش ساخت مجسمه سفالی
 یکی از کره ها را برای بینی به شکل مثلث درآورید . و دو تا را داخل گودی چشم بچسبانید.
آموزش ساخت مجسمه سفالی
 با انگشت مرطوب خطوط را محو کنید .
ساخت مجسمه سفالی
 روی صورت گربه را مثل شکل کمی طراحی کنید.
آموزش ساخت مجسمه
 برای پا هم دو تا کره از گل را خط بیندازید و نصب کنید.
ساخت مجسمه
 خطوط پشت گردن و اطراف دم را هم محو کنید .
ساخت مجسمه سفالی
بعداز خشک شدن مجسمه (البته داخل سایه) دو بار با چسب چوب شفاف رقیق شده سطح کار را بپوشانید . بگذارید کاملا" خشک شود و بعد با گواش گربه را رنگ کنید. آخرین مرحله اسپری براق کننده است که به کارتان جلوه و زیبائی می دهد. نکته : در تمام طول کار دستتان را مرطوب نگه دارید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید