مکان یار
مکان یار

خانه معلم کرج آدرس: ایران - البرز - کرج جاده چالوس،

خانه معلم کرج
آدرس: ایران - البرز - کرج جاده چالوس، پمپ بنزین نساء، مرکز رفاهی البرز

این مجتمع در مساحت ۱۰۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۳۴ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید