مکان یار
مکان یار

خانه معلم فردوس آدرس: ایران - خراسان جنوبی - فردوس‎ بلوار

خانه معلم فردوس
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - فردوس‎ بلوار جمهوری اسلامی

این مجتمع در مساحت ۵۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۲۰ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید