هر روز!
هر روز!

ساخت تابلو برجسته، ساخت تابلوهای برجسته ساخت تابلو برجسته، ساخت

ساخت تابلو برجسته، ساخت تابلوهای برجسته ساخت تابلو برجسته، ساخت

ساخت تابلو برجسته، ساخت تابلوهای برجسته
ساخت تابلو برجسته، ساخت تابلوهای برجسته ساخت تابلو برجسته
ساخت تابلو برجسته

ساخت تابلو نقش برجسته
برگ ها را روی یک تکه چوب یا مقوای ضخیم با چسب چوب بچسبانید.
ساخت تابلو نقش برجسته
: روی برگ ها را با قلم مو چسب چوب بزنید و ورق آلومینیوم نازک را روی آن بچسبانید.
ساخت تابلوهای برجسته
با یک تکه اسفنج واکس مشکی یا شاپان (قیر مایع) را روی کار بکشید.
ساخت تابلوهای برجسته
آموزش ساخت تابلو برجسته
این هم چند نمونه از برجسته کاری های ساده هستند.
گردآوری: بخش خانه داری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید