هر روز!
هر روز!

گل تزئینی با استفاده از روبان برای ساخت گل تزئینی

گل تزئینی با استفاده از روبان برای ساخت گل تزئینی

گل تزئینی با استفاده از روبان
برای ساخت گل تزئینی با روبان، از روبان ساتن آبی ۸ قطعه به طول ۱۰ سانتی متر جدا و آنها را دوتا دوتا بصورت عمود روی هم قرار داده ، سپس طبق تصویر اول، بصورت بعلاوه “+” به هم می دوزیم . شش نوار از روبان با جنس پلی استر به طول ۱۰ سانتی متر بریده و آنها را از وسط تا زده و بین روبانهای ردیف اول قرار می دهیم و با نخ و سوزن آنها را به هم محکم می کنیم. (تصویر دوم) از نوارهای تور برای تکمیل گل استفاده کرده ، آنرا چین کش کرده و در مرکز گل محکم می کنیم. (تصویر سوم) در پایان برای تزئین گل از مهره ها یا سنگهای تزئینی استفاده کرده و آنها را در مرکز گل ثابت می کنیم. (تصویر چهارم)
به گزارش پورتال رنگی – گل تزئینی با استفاده از روبان
گل تزئینی با استفاده از روبان : گل تزئینی با استفاده از روبان
: گل تزئینی با استفاده از روبان
گل تزئینی با روبان

آموزش گل تزئینی با استفاده از روبان

گل تزئینی با استفاده از روبان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید