مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: شکستن قندیل یخ به سبک روسی جام جم نما:

فیلم: شکستن قندیل یخ به سبک روسی
جام جم نما: به گزارش هامر، کارگران برای شکستن و پاک کردن قندیل های یخ روی پشت بام رفته اند. یکی از آنها با میله ای نوک تیز روی قندیل یخ بزرگی می کوبد تا آن را بشکند.

کارگر موفق به شکستن قندیل یخ می شود اما توجهی به پایین ساختمان ندارد و نمی داند که قندیل روی چه چیزی سرنگون می شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید