مکان یار
مکان یار

پیتزا ولینگتون | Pizza / Burger Perfect Wellington Restaurant آدرس: نیوزیلند

پیتزا ولینگتون | Pizza / Burger Perfect Wellington Restaurant آدرس: نیوزیلند

پیتزا ولینگتون | Pizza / Burger Perfect Wellington Restaurant
آدرس: نیوزیلند - ولینگتون ۹ Fontein St، Wellington، ۷۶۵۴، South Africa

اگر هوس برگر یا پیتزا کردید سری به این رستوران بزنید، چرا که هم طعم غذاهاش دلپذیره هم قیمتاش خیلی خوبه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید