مکان یار
مکان یار

بازار زرگری (قیصریه ابراهیم خان) آدرس: ایران - کرمان - کرمان

بازار زرگری (قیصریه ابراهیم خان) آدرس: ایران - کرمان - کرمان

بازار زرگری (قیصریه ابراهیم خان)
آدرس: ایران - کرمان - کرمان

این بازار یکی از قدیمی ترین بازارهای ایرانه که جزء مجموعه ابراهیم خان به حساب میاد. ۴۷ باب مغازه داره که ۹۰ درصد از اون ها رو طلافروشی و زرگری تشکیل داده. «بازار زرگری» یه راسته متقاطع عمود بر بازار کلاه مالی و به موازات بازار کفاش هاست که عناصر حفاظتی این بازار شامل درهای محکم چوبی مغازه هاش می شن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید