هر روز!
هر روز!

آزار به بهانه ی دوست داشتن به بهانه

آزار به بهانه ی دوست داشتن 
 
 
 به بهانه

آزار به بهانه ی دوست داشتن


به بهانه ی دوست داشتن، محبت و علاقه به همسر،  شریک زندگی مان را در زندانی از باید و نباید ها محصور می کنیم؛ به خود اجازه می دهیم به دفعات متعدد به او تلفن کرده  و یا از او سوال کنیم که « کجا بودی »،« چکار کردی »  « کی می‌آیی؟ » و...
با گذشت اندک زمانی، متهم این زندانی، از شک  وتردید و  توبیخات مدام  زندانبان عاصی شده و اظهارخستگی و درماندگی خواهد نمود و اندیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید