هر روز!
هر روز!

از شرح ابن ابی الحدید چه می‌دانید؟ شرح ابن

از شرح ابن ابی الحدید چه می‌دانید؟ 
 شرح ابن

از شرح ابن ابی الحدید چه می‌دانید؟
شرح ابن ابی الحدید، علی رغم استقبال فراوان، مورد نقدهای متعدد و جدی، عمدتا از سوی منتقدان شیعی، نیز قرار گرفته است .


نگارش شرح نهج البلاغه از سوی عزالدین ابی حامد عبدالحمیدبن هبة الله المدائنی مشهور به ابن ابی الحدید (1) (656- 586 ه . ق) تحولی اساسی در نگارش شروح نهج البلاغه تلقی می‌گردد . زیرا وی علاوه بر این که بر ادب عرب تسلط وافر داشته و اشعاری نیکو نیز سروده، بر تاریخ فقه، و کلام نیز احاطه داشته است . از این رو شرح وی در طی قرون و اعصار گذشته همواره موردتوجه علاقمندان کلام مولی علیه السلام بوده است . (2) ضمن این که وی ظاهرا نخستین شارح غیرشیعی نهج البلاغه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید