اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

حمله رئیس‌جمهور اروگوئه به فیفا رئیس جمهور اروگوئه در واکنش

حمله رئیس‌جمهور اروگوئه به فیفا رئیس جمهور اروگوئه در واکنش

حمله رئیس‌جمهور اروگوئه به فیفا
رئیس جمهور اروگوئه در واکنش به محرومیت سنگین فیفا برای لوئیس سوآرس و در حالی که بسیار عصبانی بود گفت: مسئولان فیفا پست فطرت هستند. خبرنگاری که از طریق دوربین مصاحبه او را ضبط می‌کرد خطاب به خوزه موجیکا گفت که آیا اجازه انتشار این مصاحبه را می‌دهد؟ که او با قاطعیت گفت: حتما پخشش کن! دقایقی بعد او با دفاع مجدد از سوآرس گفت: فیفا می‌توانست او را محروم کند اما نه این محرومیت فاشیستی.رئیس جمهور اروگوئه سه روز پیش هنگام بازگشت سوآرس به این کشور به استقبال بازیکن جنجالی تیم کشورش رفته بود و با دلگرمی دادن به او به کنایه گفته بود: فوتبال که زمین جنگ نیست پسرجان! آرام‌تر بازی کن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید