هر روز!
هر روز!

ایجاد فضای گفت و گو میان اصحاب فرهنگ و هنر و

ایجاد فضای گفت و گو میان اصحاب فرهنگ و هنر و

ایجاد فضای گفت و گو میان اصحاب فرهنگ و هنر و اصحاب سیاست
: ایجاد فضای گفت و گو میان اصحاب فرهنگ و هنر و اصحاب سیاست
: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دولت دوازدهم برآنیم با ایجاد فضای گفت و گو میان «اصحاب فرهنگ و هنر» و «اصحاب سیاست و امنیت»، دغدغه های اصحاب فرهنگ را به سیاست و از طرفی دغدغه های سیاسیون را به هنرمندان منتقل کنیم.
به گزارش : به گزارش پایگاه  اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی با اشاره به سازمان‌های دینی و حوزوی فعال در مباحث مختلف فرهنگی اظهار کرد: پیگیری برای تقلیل نگاه امنیتی به هنرمندان که از دولت یازدهم در این وزارتخانه آغاز شده، در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد داشت.
صالحی گفت: ارتباط مناسب وزارت فرهنگ با این دستگاه‌ها در همگرایی فعالیت‌های فرهنگی و اثربخشی‌ آن ها تاثیرگذار خواهد بود. از این رو می‌توان امیدوار بود که سابقه حوزوی من بتواند تحولاتی را ایجاد کند.
وی درباره نگاه امنیتی به هنرمندان در برخی مقاطع زمانی افزود: در دولت یازدهم پیگیری‌ها و گفت وگوهایی برای تغییر، تقلیل این نگاه به هنرمندان انجام گرفت و خوشبختانه این نگاه به هنرمندان تا حدودی کاهش یافت کرد، در دولت دوازدهم نیز برآنیم با ایجاد فضای گفت و گو میان «اصحاب فرهنگ و هنر» و «اصحاب سیاست و امنیت»، دغدغه‌های اصحاب فرهنگ را به سیاست و از طرفی دغدغه‌های سیاسیون را به هنرمندان منتقل کنیم زیرا انتقال این دغدغه‌ها به اعتماد بیشتر آ‌ن‌ها نسبت به یکدیگر کمک می‌کند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید