هر روز!
هر روز!

ریدلی اسکات: پرومتئوس سه دنباله ی دیگر خواهد داشت :

ریدلی اسکات: پرومتئوس سه دنباله ی دیگر خواهد داشت :

ریدلی اسکات: پرومتئوس سه دنباله ی دیگر خواهد داشت
: ریدلی اسکات: پرومتئوس سه دنباله ی دیگر خواهد داشت
ریدلی اسکات (Ridley Scott) کارگردان معروف فیلم های علمی تخیلی، می گوید برای مجموعه ی بیگانه سه دنباله ی دیگر خواهد ساخت.
به گزارش جواب تمام سوالات مهم مربوط به پرومتئوس به تدریج معلوم خواهد شد.
به نظر می رسد ریدلی اسکات برنامه های بزرگ تری برای مجموعه ی پرومتئوس در سر دارد. این کارگردان در مصاحبه ای با وب سایت آلمانی FilmFutter گفت که می خواهد در قالب شاید چهار فیلم با عمق بیشتری به «زونومورف» (Xenomorph)، همان موجود بیگانه، بپردازد.
وقتی از اسکات سوال های مختلفی درباره ی پایان باز فیلم مثل اینکه چه اتفاقی برای مهندسان افتاد، یا اینکه در پایان فیلم بر سر آن موجود بیگانه چه خواهد آمد، او پاسخ داد که تمام این سوال ها در آینده جواب داده خواهند شد، اما آرام آرام.
اسکات توضیح داد: “ما در فیلم بعدی به مجموعه ی بیگانه برنمی گردیم، بلکه در فیلم بعد از آن یا حتی فیلم چهارم به بیگانه می پردازیم. هدف اصلی این است که مجموعه ی بیگانه و چگونگی و دلیل پیدایش خود بیگانه را توضیح دهیم. من همیشه به بیگانه به چشم نوعی از جنگ باکتریایی نگاه می کردم. همیشه فکر می کردم آن سفینه ی فضایی اصلی، که من نام «کرسانت» را به آن داده ام، یک نبردناو بود که این موجودات زیست مکانیکی را حمل می کرد؛ موجوداتی که هدف اصلی شان نابود کردن بود.”
به نظر می رسد طرف داران مجموعه باید سال های زیادی منتظر بمانند تا پاسخ جواب های شان را بگیرند.

منبع: FilmFutter

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید