هر روز!
هر روز!

شباهت مردها با بعضی از وسایل شباهت مردها با بعضی

شباهت مردها با بعضی از وسایل شباهت مردها با بعضی

شباهت مردها با بعضی از وسایل
شباهت مردها با بعضی از وسایل
 
مردها مثل «مخلوط کن» هستند:
در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد.
 
مردها مثل «آگهی بازرگانی» هستند:
حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد.
 
مردها مثل «کامپیوتر» هستند:
کاربری‌شان سخت است و هرگز حافظه‌ای قوی ندارند.
 

مردها مثل «سیمان» هستند:
وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا بکنی.
 
 
مردها مثل «طالع بینی مجلات» هستند:
همیشه به شما میگویند که چه بکنید و معمولاً اشتباه می‌گویند.
 
مردها مثل «جای پارک» هستند:
خوب‌هایشان قبلا" اشغال شده و آنهائی که باقی مانده‌اند یا کوچک هستند یا جلوی درب منزل مردم
 

مردها مثل «پاپ کورن» (ذرت بو داده) هستند:
بامزه هستند ولی جای غذا را نمی‌گیرند.
 
مردها مثل «باران بهاری» هستند:
هیچوقت نمیدانید کی می‌آیند، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود.
 
مردها مثل «پیکان دست دوم» هستند:
ارزان هستند و غیر قابل اطمینان.
 

مردها مثل «موز» هستند:
هرچه پیرتر میشوند وارفته‌تر میشوند.
 
مردها مثل «نوزاد» هستند:
در اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته می‌شوید.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید