مسیر سبز
مسیر سبز

نقاشی‌های واقعی یخی خبرگزاری فارس: «زاریا فورمن» دانشجوی کارشناسی ارشد

نقاشی‌های واقعی یخی 
 خبرگزاری فارس: «زاریا فورمن» دانشجوی کارشناسی ارشد

نقاشی‌های واقعی یخی
خبرگزاری فارس: «زاریا فورمن» دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته نقاشی با مداد رنگی و پاستل نقاشی‌های بسیار زیبا از کوه‌های یخ زده کشیده است. البته این سبک او با دیگر آثارش کمی متفاوت است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید