مسیر سبز
مسیر سبز

دستور جدید بانک مرکزی خبرگزاری مهر: بانک مرکزی طی

دستور جدید بانک مرکزی
خبرگزاری مهر:  بانک مرکزی طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر آسیب شناسی دقیق و شناخت زمینه ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور خواستار ارایه گزارش این موارد به بانک مرکزی شد.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر آسیب شناسی دقیق و شناخت زمینه ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور  خواستار ارایه گزارش این موارد به بانک مرکزی شد.

در این بخشنامه آمده است: یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت، فراهم ساختن شرایط و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از وضعیت رکود فعلی است.

بی گمان لازمه تحقق این امر، ایجاد شرایط برابر برای عموم جامعه، حذف تبعیض ها، تبانی ها و امتیازات خاص، تامین امنیت و حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد، قانونمند و سالم و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی است.

بنا به همین ضرورت نیز ریاست جمهوری ضمن تاکید بر لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با سوءاستفاده ها و ویژه خواری ها به ویژه در شرایط تحریمی سالیان اخیر، تمامی دستگاه های مسئول را موظف به حذف زمینه های فساد و شناسایی و برخورد جدی و قانونی با متخلفین و سواستفاده کنندگان نموده اند.

در این میان، نظام بانکی کشور به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود، در کانون توجهات قرار داشته و انتظارات بیشتری نیز از آن برای پیشگامی و پیشتازی در این عرصه می رود. بر این اساس و در اجرای دستور ریاست جمهوری، مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب شناسی دقیق و شناخت زمینه ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشه ها و نقاط آسیب پذیر، اقدامات خلاف قانون، سو استفاده‌ها، تبانی ها، ویژه خواری ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید