مسیر سبز
مسیر سبز

اعدام چهار قاچاقچی روزنامه ایران: حکم اعدام چهار قاچاقچی

اعدام چهار قاچاقچی
روزنامه ایران:  حکم اعدام چهار قاچاقچی مواد مخدر در بندرعباس اجرا شد.

حکم اعدام این چهار قاچاقچی مواد مخدر به اتهام حمل مسلحانه تریاک و با حکم دادگاه انقلاب اسلامی رودان و با تنفیذ دادستان کل کشور پس از طی شدن مراحل قانونی سحرگاه روز گذشته(یکشنبه) اجرا شد.

این قاچاقچیان در قالب کاروانی از محور «قلعه گنج» به سمت شهرستان رودان از طریق گذرگاههای مخفی در حال عبور دادن موادمخدر بودند با کمین ماموران به دام افتاده و پس از درگیری و کشته شدن دو تن از آنها بقیه دستگیر شده و به اتهام نگهداری 966 کیلوگرم تریاک به اعدام محکوم شده بودند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید