اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

12مرداد،برگزاری‌مجمع‌انتخاباتی‌فدراسیون‌قایقرانی به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی

12مرداد،برگزاری‌مجمع‌انتخاباتی‌فدراسیون‌قایقرانی 
 به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی

12مرداد،برگزاری‌مجمع‌انتخاباتی‌فدراسیون‌قایقرانی
به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون قایقرانی به ریاست نصرالله سجادی مرداد برگزار خواهد شد. این مجمع درحالی برگزار می‌شود که در حال حاضر احمد گواری سرپرستی فدراسیون قایقرانی را بر عهده دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید