اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

ساکت سخنان قلعه‌نویی را تایید کرد امیر قلعه نویی

ساکت سخنان قلعه‌نویی را تایید کرد امیر قلعه نویی

ساکت سخنان قلعه‌نویی را تایید کرد
 امیر قلعه نویی در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با استقلال خوزستان ادعا کرد که زمانی که قصد داشت با سپاهان قرارداد امضا کند، استیل آذین پیشنهادی به او داد که 800 میلیون تومان از پیشنهاد سپاهان بالاتر بود ولی چون به محمدرضا ساکت قول داده بود، حاضر نشد با این تیم قرارداد امضا کند. این موضوعی است که محمدرضا ساکت، مدیرعامل وقت سپاهان هم در گفتگو با "" آن را تایید می کند: حرف های قلعه نویی درست است. ما از او قول شفاهی گرفته بودیم که با سپاهان قرارداد امضا کند ولی او بعد از حرف زدن با ما از استیل آذین هم پیشنهاد دریافت کرد. قلعه نویی در آن زمان می گفت چون به ما شفاهی قول داده است پیشنهاد 800 میلیون بالاتر از سپاهان را رد کرده است. البته من مبلغ پیشنهادی استیل آذین را از زبان خود قلعه نویی شنیدم و اطلاع دقیقی از آن ندارم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید