مسیر سبز
مسیر سبز

خوشحالی تُرک ها از بارش گردشگران ایرانی! عصر ایران: 50

خوشحالی تُرک ها از بارش گردشگران ایرانی!
عصر ایران: 50 هزار ایرانی با سپری کردن نوروز خود در استانبول، مقام سومین ملت بازدید کننده از ترکیه را پس از آلمان و روسیه نصیب ایران کردند.

پس از آن که وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آمار سه ماهه نخست بازار پررونق گردشگری خود را منتشر کرد، این آمار با تیتر درشت «بارش گردشگران ایرانی در سه ماه نخست سال به ترکیه» در روزنامه ها این کشور جای گرفت.

آمار منتشر شده نشان می دهد در سه ماهه نخست سال میلادی، 115 هزار گردشگر ایرانی تنها از استانبول بازدید کردند که این تعداد پارسال 75 هزار نفر بیشتر نبوده و این ترک ها را امیدوار کرده که در سال 2014 بیش از 1.5 میلیون گردشگر ایرانی را مهمان خود کنند.

 در رتبه بندی نیز ایران با جهشی سه پله ای به جای انگلیس نشست و بعد از آلمان و روسیه سومین کشور شد که شهروندانش در سه ماهه نخست سال جاری به ترکیه سفر کرده اند.

در سه ماه نخست سال گذشته جمعاً یک میلیون و 987 هزار توریست از ترکیه دیدن کرده بودند که این تعداد امسال به دو میلیون 198 نفر رسید.

باشاران اولوسوی، رییس اتحادیه آژانس های مسافرتی ترکیه در خصوص این افزایش چنین می گوید:« دلایل سفر ایرانی ها به ترکیه متفاوت است. کار، خرید، استراحت، درمان و دلایل بسیار دیگر باعث می شود تا ایرانیان در فواصل مختلف به ترکیه سفر کنند.

شباهت های فرهنگی، نزدیکی راه و نداشتن ویزا یکی از دلایل اصلی انتخاب ترکیه توسط ایرانیان است. امسال با افزایش پروازها، منتظر گردشگران بیشتری از ایران هستیم و با شروع تابستان و تعطیلی مدارس، شهرهای دیگر ترکیه نیز جذب مسافر خواهند کرد.»

رکورد بیشترین تعداد گردشگر ایرانی در ترکیه با یک میلیون و 885 هزار نفر متعلق به سال 2010 میلادی است ولی پس از آن این آمار به شدت کاهش یافت تا آنجا که سال 2012 و 2013 به کمتر از یک میلیون رسید اما از آنجا که می گویند: « سالی که نکوست از بهارش پیداست» نباید از سفر دوست و آشناهای بیشتر به ترکیه تعجب کنیم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید