هر روز!
هر روز!

کارگر یقه‌سفید کارگر یقه‌سفید اصطلاحی است که به کارکنان حقوق

کارگر یقه‌سفید کارگر یقه‌سفید اصطلاحی است که به کارکنان حقوق

کارگر یقه‌سفید
کارگر یقه‌سفید اصطلاحی است که به کارکنان حقوق بگیری که کارهای حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای دفتری مانند مدیریت، فروش و … را انجام می‌دهند، گفته می‌شود. این اصطلاح ترجمهٔ مستقیم اصطلاح انگلیسی White-collar worker که در اوایل سدهٔ بیستم در آمریکا رایج شد. اصطلاح کارگران یقه سفید در واقع برای نشان دادن تفاوت این افراد با کارگران یقه آبی (Blue-collar worker) به وجود آمده که به کارگرانی که کارهای یدی را انجام می‌دهند، گفته می‌شود. در زبان فارسی معمولاً واژهٔ کارمند در اشاره به کارگران یقه سفید و کارگر در اشاره به کارگران یقه آبی استفاده می‌شود.
کارگران یقه سفیدمعمولاً وظایف شغلی شان را در یک مجموعه اداری به انجام می‌رسانند. آنها حرفه مندهای با مهارت بالا و به طور رسمی آموزش دیده می‌باشند. تعداد زیادی از کارگران یقه سفید، از قبیل حسابداران، بانکداران، وکلا و مشاورین املاک، خدماتی حرفه‌ای را برای مشتریان فراهم می‌کنند. دیگر کارگران یقه سفید، از قبیل مهندسان و معماران، خدماتی را برای بازرگانی‌ها، تعاونی‌ها و موسسات دولتی فراهم می‌کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید