هر روز!
هر روز!

امیر صنعتی مهربانی امیر صنعتی مهربانی (زاده ۱۳۴۲ تهران )

امیر صنعتی مهربانی امیر صنعتی مهربانی (زاده ۱۳۴۲ تهران )

امیر صنعتی مهربانی
امیر صنعتی مهربانی (زاده ۱۳۴۲ تهران ) نماینده اصولگرای سراب در مجلس هفتم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید