هر روز!
هر روز!

املاک (کازرون) املاک (کازرون)، روستایی از توابع بخش جره و

املاک (کازرون) املاک (کازرون)، روستایی از توابع بخش جره و

املاک (کازرون)
املاک (کازرون)، روستایی از توابع بخش جره و بالاده شهرستان کازرون در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان جره قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۵ نفر (۱۳خانوار) بوده‌است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید