مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: موتورسیکلت ایرانی شهرفرنگ: موتورسیکلت نقش مهمی در زندگی

عکس: موتورسیکلت ایرانی 
 شهرفرنگ: موتورسیکلت نقش مهمی در زندگی

عکس: موتورسیکلت ایرانی
شهرفرنگ: موتورسیکلت نقش مهمی در زندگی روزمره ایرانیان دارد و وسیله ی نقلیه ای است که بسیاری ساعات زیادی را بر روی آن می گذرانند. ظاهر موتورسیکلت ها سلیقه، نیازها، و گاهی اعتقادات صاحب آن را به نمایش می گذارد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید