اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

اینیستا آشپز شد (عکس) به گزارش ""، آندرس اینیستا نشان

اینیستا آشپز شد (عکس)
به گزارش ""، آندرس اینیستا نشان داد که هنرش به درون زمین منحصر نمی شود و در آشپزخانه نیز می تواند توانایی های خود را محک بزند و برای آنونس تبلیغاتی یک شرکت تولید چاقو، آشپز شد و غذا درست کرد. بازیکن خلاق تیم بارسلونا اظهار داشت:" می دانم که در آشپزخانه زیاد باتجربه نیستم. زیاد دستپاچه می شوم اما سعی کردم که بهترین عملکردم را داشته باشم."

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید