هر روز!
هر روز!

باشگاه فوتبال باری باشگاه فوتبال باری (به ایتالیایی: A.S. Bari)

باشگاه فوتبال باری باشگاه فوتبال باری (به ایتالیایی: A.S. Bari)

باشگاه فوتبال باری
باشگاه فوتبال باری (به ایتالیایی: A.S. Bari) باشگاه فوتبال ایتالیایی است که در شهر باری قرار دارد.
این باشگاه در سال ۱۹۰۸ تأسیس شده است و هم اکنون در سری بی ایتالیا بازی میکند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید