مسیر سبز
مسیر سبز

سفارش همبرگر با طعم شتر! +عکس روزگارنو: سفارش همبرگر با

سفارش همبرگر با طعم شتر! +عکس 
 روزگارنو: سفارش همبرگر با

سفارش همبرگر با طعم شتر! +عکس
روزگارنو: سفارش همبرگر با طعم شتر!وقتی شیخ قطری با شتر همبرگر سفارش می دهد!فردی با لباس سنتی اعراب منطقه خلیج فارس بر شتری سوار شد و فرد دیگری هم در نقش نوکر، افسار شتر او را گرفت تا آن را به طرف یکی از شعبه های یک برند فست فودهای در قطر هدایت کند.

کارکنان Burger King به گرمی از این مشتری استقبال کردند و پلیس حاضر در محل هم با گذشت از کنار شترسواری او در خیابان های شهر گذشت.

بنا بر این گزارش، کمدینی به نام حمد ماری با پوشیدن لباس عربی و سوار شدن بر حیوانی که اعراب برای سواری از آن سود می برند در کشوری عربی به یک فست فود غربی مراجعه می کند و عکاسان حرفه ای این صحنه را به عکس تبدیل می کنند و به رسانه ها می سپارند... و این دقیقا یک شیوه است که با ترکیب نوستالوژی با طنز و سرگرمی به تبلیغ از یک شرکت عصر سرگرمی می پردازند؛ تبلیغی غیر مستقیم که همواره مخاطب آن را با لبخند به یاد می آورد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید