اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

اعتصاب خبرنگاران ایرانی در کره جنوبی میزبانی ضعیف کره جنوبی

اعتصاب خبرنگاران ایرانی در کره جنوبی میزبانی ضعیف کره جنوبی

اعتصاب خبرنگاران ایرانی در کره جنوبی
میزبانی ضعیف کره جنوبی در بازی‌های آسیایی باعث اعتراض اکثر خبرنگاران از کشورهای مختلف شده است. البته خبرنگاران ایرانی نسبت به این شرایط بیشتر معترضند و سرویس ضعیف حمل و نقل میزبان و مسافت دور سالن‌ها باعث اعتراض و اعتصاب خبرنگاران ایرانی شد. به نقل از فارس، امشب خبرنگاران ایرانی که بیش از یک ساعت و نیم منتظر اتوبوس بودند تا به محل اقامت خود بروند وقتی این شرایط را دیدند به نشانه اعتراض اعتصاب کردند و در وسط خیابان نشستند. این تجمع خبرنگاران ایرانی باعث شد خبرنگاران دیگر کشورها و شبکه‌ها و گزارشگران تلویزیونی سایر کشورها و حتی کشور میزبان از این صحنه‌ها تصویر و گزارش تهیه کنند. خبرنگاران ایرانی از وضعیت میزبانی کره جنوبی بسیار ناراحتند. خبرنگاران کشورهای کویت، هند و ... نسبت به این شرایط معترضند اما اعتراض خبرنگاران ایرانی شدیدتر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید