هر روز!
هر روز!

حرکت زانو در اسکات چیست؟ : حرکت زانو در اسکات

حرکت زانو در اسکات چیست؟ : حرکت زانو در اسکات

حرکت زانو در اسکات چیست؟
: حرکت زانو در اسکات چیست؟
 
محققان سوئیس اخیرا به بررسی حرکات اعضای پایین و بدن 30 ورزشکار که حرکت اسکات را اجرا کرده اند پرداخته است. حرکات این افراد به دو شکل بود. 1- اسکات با رعایت محدوده حرکت زانو، 2- اسکات با جلو بردن زانو به اندازه دلخواه.
 
به گزارش : هر ورزشکار شش بار حرکت اسکات را انجام می داد و به وسیله حسگرهایی حرکات مفصل های ران، زانو و مچ تجزیه و تحلیل می شد.
 
به گزارش نتایج این بررسی ها نشان داد که هنگامی که زانو از نوک پا جلوتر می شود، بالاتنه صاف می ماند و زانو و مچ نیاز به حرکت بیشتری دارند، در حالی که هنگامی که زانو از پا جلوتر نمی رود، بدنه حرکت بیشتری دارد و به سمت جلو خم می شود که باعث می شود فشار بیشتری به ناحیه پایینی کمر وارد شود.
 
بنابراین اگر زانو از نوک پا جلوتر نرود، فشار بر روی زانو کمتر می شود، اما فشار بر روی کمر بیشتر می شود که ممکن است باعث آسیب دیدگی هایی در این ناحیه شود.
 
این تحقیقات به طور دقیق تاثیر جلوتر رفتن زانو از نوک پا را بر روی زانو نشان نداده است. تحقیقاتی که در سال 2001 انجام شده بود نشان داده است که اسکات با دامنه حرکت زیاد باعث پارگی رباط صلیبی می شود.
 
در این مطالعات که محققان سوئدی انجام دادند، نشان داده است که بهتر است حرکت زانو محدود نشود تا به کمر فشار نیاید و اگر ورزشکاران تکنیک خوبی را به کار ببرند، احتمال پارگی رباط صلیبی شان کم خواهد بود.
 
میزان زاویه خم شدن زانو برای ورزشکاران مختلف متفاوت است، ولی ورزشکارانی که قبلا مشکل پارگی رباط صلیبی داشته اند باید زانوی خود را بین 50 تا 60 درجه خم کنند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید