مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر دیدنی از «خلیج همیشه فارس» خبرگزاری مهر: خلیج

تصاویر دیدنی از «خلیج همیشه فارس» 
 خبرگزاری مهر: خلیج

تصاویر دیدنی از «خلیج همیشه فارس»
خبرگزاری مهر:  خلیج فارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. خلیج فارس در واقع محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است.

 بزرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است به طوری که این منطقه را «مخزن نفت جهان» نام نهاده‌اند. از منظر نظامی وجود پایگاههای نظامی متعدد از کشورهای مختلف اهمیت این منطقه را نمایان می سازد.

نام تاریخی این خلیج، در زبان‌های گوناگون، ترجمه عبارت خلیج فارس یا دریای پارس بوده‌است. همچنین در تمام سازمان‌های بین‌المللی نام رسمی آن «خلیج فارس» است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید