هر روز!
هر روز!

چگونه میتوان سندروم روده تحریک پذیر را با یوگا درمان کرد؟

چگونه میتوان سندروم روده تحریک پذیر را با یوگا درمان کرد؟

چگونه میتوان سندروم روده تحریک پذیر را با یوگا درمان کرد؟
چگونه میتوان سندروم روده تحریک پذیر را با یوگا درمان کرد؟ : چگونه میتوان سندروم روده تحریک پذیر را با یوگا درمان کرد؟
: چگونه میتوان سندروم روده تحریک پذیر را با یوگا درمان کرد؟
: افرادی که مبتلا به بیماری سندروم روده تحریک پذیر هستند با انجام تمرینات یوگا می توانند تا حدود زیادی به درمان و بهبود بیماری خود کمک کنند.تحقیقات جدید محققان نشان می دهد ورزش یوگا با کاهش علائم روده، شدت بیماری و اضطراب در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر مرتبط است.

به گزارش : دانیا شومان، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه دویسبورگ اسن آلمان، با انجام مطالعه ای سیستماتیک به بررسی تاثیرات یوگا بر علائم سندروم روده تحریک پذیر پرداختند.
محققان دریافتند در مقایسه با عدم درمان، بعد از ورزش یوگا بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی، بهبود عمومی و عملکرد فیزیکی مشاهده شد.
منبع :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید