هر روز!
هر روز!

بهداشت و درمان بهداشت و درمان : بهداشت و

بهداشت و درمان
بهداشت و درمان : بهداشت و درمان : پزشکان آمریکایی موفق شدند یک تومور 58 کیلوگرمی را از شکم یک مرد خارج کنند.
: بهداشت و درمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید