مسیر سبز
مسیر سبز

عکس:مرگ دردناک یک کارگر ساختمانی(16+) خبرگزاری فارس: کارگر ساختمانی

عکس:مرگ دردناک یک کارگر ساختمانی(16+) 
 خبرگزاری فارس: کارگر ساختمانی

عکس:مرگ دردناک یک کارگر ساختمانی(16+)
خبرگزاری فارس: کارگر ساختمانی در اثر ریزش بنا زیر آوار ماند و جان خود را از دست داد.

گودبرداری غیر اصولی در احداث بنای ساختمان و ریزش دیواره باعث فوت یک کارگر ساختمانی در منطقه غرب تهران شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید