مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: تنبیهی به نام «فلک» شهرفرنگ: فلک شیوه ی

عکس: تنبیهی به نام «فلک» 
 شهرفرنگ: فلک شیوه ی

عکس: تنبیهی به نام «فلک»
شهرفرنگ: فلک شیوه ی رایج تنبیه در انظار عمومی تا پیش از تغییرات نظام قضایی در سال های ۱۳۰۰ شمسی (۱۹۲۰ میلادی) بود. برای فلک کردن پاهای فرد مورد شکنجه به چوبی بسته می شود. دو نفر دو سر چوب را میگیرند و نفر یا نفراتی دیگر با ترکه کف پای او را می زنند.

در دوران قاجار و پیش از آن فلک در مکتب خانه ها برای تنبیه کودکان به کار می رفت، در خانه ها وسیله ی تنبیه خدمتکاران بود و در خیابان ها برای تنبیه بزهکاران، مخالفین سیاسی، و در مواردی حتی برای تنبیه اعیان و«نوکران دولت» به کار گرفته می شد. تنبیه و شکنجه در انظار عمومی تا پیش از تغییرات نظام قضایی در سال های ۱۳۰۰ شمسی (۱۹۲۰ میلادی) بسیار رایج بود. پس از این تغییرات این شیوه تنبیه تا سال ۱۳۵۷ در ایران کنارگذاشته شد ولی پس از آن به کارگیری اشکال مشابهی از شکنجه در انظار عمومی به نظام قضایی ایران باز گشته است.فلک کردن در ایران (بین ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۴)، آبرنگ روی مداد. نقاش: ویلیان هنری پیرسونفلک کردن در ایران، مجله ی ایلوستریتد لاندن نیوز (۱۸۷۲)فلک کردن در ایران، مجله ی ایلوستریتد لاندن نیوز (۱۸۹۶)فلک (کارت پستال)فلک کردنفلک کردن یک بزه کار، عکاس: آنتوان سوریوگینفلک کردن در ایران (کارت پستال)Bastinado, from "فلک کردن، از کتاب ایران و مردمانش (۱۸۹۹) نوشته ی یوسف خنیشوفلک کردن شاگرد مدرسه، عکاس: آنتوان سوریوگینفلک کردن شاگرد مدرسه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید