هر روز!
هر روز!

مرغ جامایکایی - آموزش آشپزی : مرغ جامایکایی مرغ

مرغ جامایکایی - آموزش آشپزی : مرغ جامایکایی 
 مرغ

مرغ جامایکایی - آموزش آشپزی
: مرغ جامایکایی
مرغ جامایکایی از مجموعه دستور غذایی های گوردن رمزی است که سایت آشپزباشی طرز تهیه آن را برای شما آماده کرده است. این بار مرغ خود را به این روش و با این سس تند مزه دار کنید. می توانید آن را همراه برنج میل کنید.
به گزارش : ۱- به ۸ تکه مرغ با پوست نیاز دارید. می توانید از ران و ساق مرغ استفاده کنید. با نوک چاقو در آن ها سوراخ هایی ایجاد کنید. ۲- دانه های فلفل چیلی را جدا کنید و فلفل ها را ریز خرد کنید. ۳- پوست سیر را جدا کنید، آن را با قسمت پهن چاقو له کنید و ریز خرد کنید. ۴- بهتر است مرغ حداقل برای ۱ ساعت تا ۱ شب در یخچال استراحت کند و مزه دار شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید