مسیر سبز
مسیر سبز

تعجب مديران آل‌اشپورت از جنس لباسشان! خبرآنلاین: مديران آل‌اشپورت ديروز

تعجب مديران آل‌اشپورت از جنس لباسشان!
خبرآنلاین: مديران آل‌اشپورت ديروز در تمرين تيم ملي گفتند: لباس هاي ما با کيفيت است، اينها ديگر چيست؟

 ديروز اردوي تيم ملي ايران 4 ميهمان ويژه داشت؛ روساي شرکت آل اشپورت آلمان. گانتر دايس، کارستن دورمن، پيتر کوهل سه مرد کليدي آل اشپورت که روساي اين کمپاني هستند به همراه يکي ديگر از مسئولان، به اردوي تيم ملي در والترسدورف رفتند. حضور آنها، مثل بمب در اردوي تيم ملي سر و صدا کرد تا تمام بازيکنان سريعا وارد جلسه آنها شوند. روساي آل اشپورت روز گذشته تعداد چند دست لباس و گرمکن به اردوي تيم ملي بردند تا از اين به بعد بازيکنان لباس هاي با کيفيت شان را به تن کنند.

اما پس از مشاهده روساي آل اشپورت، بازيکنان تيم ملي نتوانستند سکوت کنند و به شدت از آنها گلايه کردند. تمام بازيکنان تيم ملي که از وضعيت لباس ها ناراضي بودند، چند دست از لباس هاي تمريني را به مسئولان نشان دادند و گفتند: «خودتان نگاه کنيد. اين چه جنسي است؟ دو بار شسته ايم آب رفته اند. چرا به ما لباس با کيفيت نمي دهيد.» اما واکنش روساي آل اشپورت جالب بود. يکي از آنها پس از دست زدن به جنس لباس و بررسي کيفيت آن با تعجب گفت: «اين لباس ها مال ماست؟ اولين بار است لباسي با اين کيفيت از ال اشپورت مي بينم! ما اصلا چنين اجناسي نداريم.»

بازيکنان تيم ملي به گلايه هاي خود ادامه دادند و گفتند: «لباس تيم ملي کدام کشور اينقدر سوژه رسانه هاي دنيا شده است؟ آبروي ما به خاطر عملکرد شما رفته است.» که واکنش روساي آل اشپورت اين بود: «از اين به بعد با شما ارتباط بيشتري خواهيم داشت.» خلعتبري و چند بازيکن ديگر تيم که به شدت از مسئولان آل اشپورت در ايران شاکي بودند، گفتند: «مي گوييم لباس ها بد است، مي گويند مي خواهيد براي کروش خود شيريني کنيد. خدا را شکر خودتان اين لباس ها را ديديد و متوجه شديد حق با ما بود. آخر چرا بايد خود شيريني کنيم؟ خواسته اي نداريم جز اينکه لباس هايي تن مان کنيم که شايسته ايران باشد.»

يکي از بازيکنان به رنگ لباس ها اشاره کرد و گفت: «مگر مي شود رنگ لباس، شورت و جوراب متفاوت باشد؟ شما خودتان نگاه کنيد. ببيند رنگ هايشان فرق دارد.» روساي آل اشپورت در اين لحظه فقط سکوت کردند و جوابي نداشتند که بدهند. اين گلايه ها تا دقايقي ادامه داشت تا اينکه آنها گفتند، لباس هاي جديد و با کيفيت از امروز در اختيار تيم ملي قرار گرفته و مي توانند از تمرين روز چهار شنبه آنها را به تن کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید