مسیر سبز
مسیر سبز

پیشنهاد اروپایی مدافع پرسپولیس تسنیم: پدر مدافع پرسپولیس اعلام کرد

پیشنهاد اروپایی مدافع پرسپولیس
تسنیم: پدر مدافع پرسپولیس اعلام کرد که پسرش از چند تیم اروپایی پیشنهاد دارد.

پدر محمدرضا خانزاده که به باشگاه پرسپولیس آمده بود در خصوص جلسه‌اش با رحیمی گفت: محمدرضا با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد اما با این شرایط و در وضعیتی که وعده و وعیدهای باشگاه پرسپولیس عملی نشده ماندن او در این تیم جایز نیست.

وی ادامه داد: پسرم تا امروز 30 درصد از قراردادش را هم نگرفته و ما مُصر هستیم که رضایت باشگاه پرسپولیس را برای جدایی محمد رضا کسب کنیم. حتی حاضریم در صورت دریافت رضایت‌نامه از باشگاه پرسپولیس طلب‌مان را به این باشگاه ببخشیم.

وی اظهار داشت: پسرم از 2-3 تیم اروپایی پیشنهاد دارد و ما منتظر تصمیم باشگاه پرسپولیس هستیم. ذوب‌آهن و یحیی گل‌محمدی هم خواستار ادامه حضور او در این تیم شدند که باشگاه پرسپولیس به این خواسته ذوب‌آهنی‌ها جواب منفی داده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید