اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

ارائه‌گزارش‌مالی‌فدراسیون‌به‌اعضای‌هیات‌رئیسه به گزارش "" و به سایت رسمی فدراسیو

ارائه‌گزارش‌مالی‌فدراسیون‌به‌اعضای‌هیات‌رئیسه به گزارش "" و به سایت رسمی فدراسیو

ارائه‌گزارش‌مالی‌فدراسیون‌به‌اعضای‌هیات‌رئیسه
به گزارش "" و به سایت رسمی فدراسیون؛ نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور علی کفاشیان، مهدی محمدنبی، سید محمد هادی آیت الهی، مهدی تاج، فریده شجاعی، غلامرضا بهروان، فریدون اصفهانیان، حیدر بهاروند، شهاب الدین عزیزی خادم و منصور قنبرزاده در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال آغاز شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ضمن خوش آمد گویی به اعضای هیات رئیسه گفت: جلسه امروز هیات رئیسه به دلیل اینکه در آستانه برگزاری مجمع عادی فدراسیون فوتبال هستیم بسیار مهم و طولاتی تر است و از موسسه حسابرسی ره بین خواسته ایم که گزارش کامل حسابرسی تمامی بخشهای فدراسیون، سازمان لیگ و افق سبز را آماده کرده تا در اختیار مجمع قرار دهیم. ضمن اینکه گزارش کاملی از امسال و سال آتی در این مجمع باید ارائه خواهیم کرد. پس از صحبتهای رئیس فدراسیون فوتبال، گزارش مالی فدراسیون توسط مطلب ایمانزاده، خزانه دار و حسین شیخ سفلی، حسابرس مستقل و تقویم عملیاتی توسط سهیل مهدی ارائه شد. در نهایت مقرر شد تا صورتهای مالی مربوط به سال مالی 93-92 ارائه شود تا در جلسه آتی هیات رئیسه مطرح و به تایید نهایی برسد. همچنین قرار شد تقویم عملیاتی مربوط به سال مالی 94-93 ارائه شود تا در جلسه آتی هیات رئیسه مطرح و به تایید نهایی برسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید