مسیر سبز
مسیر سبز

تولد بره بدون سر در ایران +عکس ایرنا: تولد

تولد بره بدون سر در ایران +عکس 
 ایرنا: تولد

تولد بره بدون سر در ایران +عکس
ایرنا: تولد بره بی سر در تربت حیدریه، تولد بره ناقص الخلقه در تربت حیدریه یک آنورمالی مادرزادی و به سبب جهش ژنتیکی بوده است.  

وی گفت: علت تولد نوزادان دامی ناقص الخلقه می تواند از طریق متخصصین و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. این بره مرده به دنیا آمده و تولد این گونه دامها جزء بیماریهای دامی محسوب نمی شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید