اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

کارت معافیت بختیار رحمانی تایید شد به گزارش ""، ابن

کارت معافیت بختیار رحمانی تایید شد به گزارش ""، ابن

کارت معافیت بختیار رحمانی تایید شد
به گزارش ""، ابن قاسم در این باره اعلام کرد رحمانی  در دادگاه شرکت کرده و از خود در برابر مشکلات پیش آمده درباره کارت معافیت سربازی اش دفاع کرده و دادگاه رای به تبرئه ی این بازیکن داده است. البته منبع خبر ابن قاسم خود بختیار رحمانی است و هنوز مراجع رسمی در این باره اظهار نظر نکرده اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید