اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

ابن قاسم: رفیعی مشکل پایان خدمت ندارد حسین ابن قاسم

ابن قاسم: رفیعی مشکل پایان خدمت ندارد 
 حسین ابن قاسم

ابن قاسم: رفیعی مشکل پایان خدمت ندارد
حسین ابن قاسم با تکذیب این مساله به "" گفت: سن خدمت رفیعی مربوط به دوره ای می‌ شود که در فجرسپاسی شیراز بازی می‌ کرد. ما زمانی که با او قرارداد بستیم از سازمان نظام وظیفه شیراز استعلام گرفتیم و او هیچ مشکلی ندارد. من فکر می‌ کنم این صحبت ها برای زمین زدن باشگاه فولاد است. یک روز از پیشنهاد پرسپولیس به رفیعی حرف می‌ زنند و حالا هم می‌ گویند او مشکل سربازی دارد. ما به این شایعات توجهی نداریم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید