مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: بازداشت باند بزرگ زورگیران تهران خبرگزاری ایرنا: شبکه

عکس: بازداشت باند بزرگ زورگیران تهران 
 خبرگزاری ایرنا: شبکه

عکس: بازداشت باند بزرگ زورگیران تهران
خبرگزاری ایرنا: شبکه بزرگ سارقان مسلح و زورگیران در تهران شناسایی و دستگیر شدند. 15 نفر از اعضای این باند دارای سابقه کیفری از جمله سرقت، شرارت، درگیری و زورگیری هستند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید