مسیر سبز
مسیر سبز

پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور خبرگزاری

پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور
خبرگزاری ایرنا: استان گیلان با 796 میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان پربارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان گیلان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 12 درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت یک درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز پس از گیلان در جایگاه بعدی استان های پربارش کشور قرار گرفته اند.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان چهارمحال و بختیاری 578 میلیمتر بارش رخ داده است و میزان بارش استان چهارمحال و بختیاری درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 9 درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت 13 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون، در استان کهگیلویه و بویراحمد 567 میلیمتر بارندگی صورت گرفته که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی مشابه گذشته 12 درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 19 درصد کاهش نشان می دهد.

سمنان نیز کم بارش ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده است.

حجم بارش های استان سمنان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 77 میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارش استان سمنان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 30 درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 34 درصد کاهش نشان می دهد.

پس از این استان، یزد با 82 میلیمتر و خراسان جنوبی با 97 میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان یزد در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 39 درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 9 درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این گزارش، میزان بارش استان خراسان جنوبی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 14 درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 15 درصد کاهش نشان می دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید