مسیر سبز
مسیر سبز

کم‌ بارش و پر بارش ترین استان های کشور خبرگزاری

کم‌ بارش و پر بارش ترین استان های کشور 
 خبرگزاری

کم‌ بارش و پر بارش ترین استان های کشور
خبرگزاری مهر: رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه بارندگی در تهران در 9 ماهه گذشته از سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلند مدت 32 درصد کاهش داشته گفت: در تابستان پیش رو 12 استان کشور از جمله تهران 10 تا 20 درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت خواهند داشت.

شاهرخ فاتح در گفتگویی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری یعنی از اول مهرماه 92 تا 31 خرداد 93 میزان بارندگی در کل کشور برابر 204.9 میلیمتر بوده که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت که برابر 224.2 درصد بوده 8.6 درصد کاهش و نسبت به سال گذشته که برابر 215.5 بوده 4.9 درصد کاهش داشته است.

البرز کم بارش ترین استان در سال زراعی جاری

به گفته وی، در 9 ماه سال زراعی جاری استانهای البرز با 44.3 درصد کاهش، سمنان با 39.8 درصد کاهش و خراسان با 34 درصد کاهش به ترتیب کم باران ترین استان های کشور در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلندمدت بوده اند.

هرمزگان پر بارش ترین استان در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلند مدت

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: در این مدت استانهای هرمزگان با 29 درصد افزایش، بوشهر 28 درصد و ایلام با 13.8 درصد افزایش به ترتیب پرباران تری استانها نسبت به میانگین بلندمدت بوده اند.

کاهش 32 درصدی بارندگی تهران در 9 ماه گذشته

وی تصریح کرد: در 9 ماهه سال زراعی جاری استان تهران با 31.8 درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در رتبه چهارم کم باران ترین استانها قرار دارد.یزد کم بارش ترین استان در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته

فاتح یادآور شد: استانهای یزد با 43.1 درصد، سمنان با 33.5 درصد و البرز با 32.1 درصد کاهش به ترتیب کم باران ترین استانها در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته بوده اند.

بوشهر پر بارش ترین استان در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته

وی افزود: در این مدت استانهای بوشهر با 51.8 درصد، هرمزگان با 44.4 درصد و سیستان و بلوچستان با 28.8 درصد به ترتیب پربارش ترین استانها نسبت به سال گذشته بوده اند.

کاهش 19 درصدی بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه استان تهران 18.8 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته داشته یادآور شد: تهران از نظر کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته در رتبه نهم قرار دارد.کاهش 15 درصدی بارندگی بهار امسال در کشور نسبت به میانگین بلند مدت

وی در ادامه به مقایسه سه ماهه نخست سال 93 یعنی بهار امسال با میانگین بلندمدت اشاره کرد و افزود: در این مدت میانگین بارندگی در کل کشور 49.1 میلیمتر بوده که نسبت به بهار سال گذشته که 54.3 میلیمتر بوده 9.6 درصد و نسبت به میانگین بلندمدت که معادل 57.2 میلیمتر بوده 14.2 درصد کاهش داشته است.

بوشهر کم بارش ترین استان در بهار امسال

فاتح اظهار داشت: بهار امسال استانهای بوشهر با 69.5 درصد، کرمان 52 درصد و قزوین با 44.6 درصد کاهش کم باران ترین استانها نسبت به میانگین بلند مدت بوده اند.

هرمزگان پر بارش ترین استان در بهار امسال

به گفته وی، استانهای هرمزگان با 109.4 درصد، کرمان 32.3 درصد و سیستان و بلوچستان با 17.6 درصد افزایش پربارش ترین استانها در بهار امسال نسبت به میانگین بلند مدت بوده اند.

کاهش 7 درصدی بارندگی بهار امسال تهران نسبت به میانگین بلند مدت

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان این که میانگین بارندگی در بهار امسال در تهران 6.21 درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت نشان داده تصریح کرد: این استان در رتبه بیست و چهارم از نظر کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در بهار جاری قرار دارد.

وی افزود: بهار امسال استانهای بوشهر با 78.7 درصد، یزد 59.7 درصد، خوزستان 55 درصد کاهش کم بارش ترین استانها نسبت به بهار سال گذشته بوده اند.

فاتح یادآور شد: در این مدت استانهای خراسان رضوی با 97.2 درصد، تهران با 83.3 درصد و مازندران با 75.7 درصد پربارش ترین استانها نسبت به بهار سال گذشته بوده اند.

کاهش 20 درصدی بارندگی در 12 استان کشور در تابستان پیش رو

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: در سه ماهه پیش رو یعنی تابستان 93 نوار شمالی کشور شامل استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، قزوین ، البرز و بخشهایی از تهران، زنجان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان حدود 10 تا 20 درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش بارندگی پیش بینی می شود.

وی افزود: وضعیت بارش در بقیه استانهای کشور تابستان امسال نرمال است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید