مسیر سبز
مسیر سبز

قسمت ترسناک پاریس +عکس تاپ ناپ: همه پاریس را

قسمت ترسناک پاریس +عکس 
 تاپ ناپ: همه پاریس را

قسمت ترسناک پاریس +عکس
تاپ ناپ: همه پاریس را به شهر عشق می شناسند ولی در گذشته ای نچندان دور در گوشه و کنار این شهر بزرگ مکان ها و سنت هایی ترسناک هم وجود داشته . چندین کلوب با نام های "کلوب دوزخ" و "کلوب بهشت" در پاریس وجود داشت که وارد شدن به آنها شجاعت بسیاری می خواست زیرا تنها افرادی با خلق و خو و سنت های خاص در این کلوب ها رفت و آمد میکردند و مراسم های عجیب و غریبی هم به پا می کردند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید