هر روز!
هر روز!

انزوا طلب ها از رابطه عاشقانه می ترسند؟!

انزوا طلب ها از رابطه عاشقانه می ترسند؟!

انزوا طلب ها از رابطه عاشقانه می ترسند؟!

انزوا طلب ها از رابطه عاشقانه می ترسند؟! : انزوا طلب ها از رابطه عاشقانه می ترسند؟!
: انزوا طلب ها از رابطه عاشقانه می ترسند؟!
: به گزارش : ماهنامه همشهری تندرستی: «تنهایی» موقعیتی بسیار ناراحت کننده بوده و بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان آن را اصلی ترین عامل بروز بسیاری از اختلالات و مشکلات روانی عنوان می کنند. ما می دانیم که انسان ناشی از یک رابطه معنوی و زیبا به نام ازدواج متولد می شود و از همان ابتدا ارضای تمام نیازهای اولیه او در گروی وجود یک رابطه خوب با والدینش خواهد بود. به مرور زمان و با شکل گیری فرآیند رشد، داشتن روابط سالم در خانواده، در بین گروه دوستان و محیط کار مواردی کاملا ضروری برای شکل گیری شخصیت سالم انسانی به نظر می رسند؛ بنابراین تنهایی فرد را در شرایط بد و ناراحت کننده ای قرار می دهد و تمام جنبه های زندگی او را دستخوش تغییرات ناخوشایند می کند. سقوط در جاه تنهایی معمولا با فاصله گرفتن از دیگرانی آغاز می شود که می توانند همسفر خوبی برای پیشروی در جاده زندگی باشند. دلیل این فاصله گیری همان چیزی است که

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید