اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

بازیکن سابق صبا به نفت مسجدسلیمان پیوست به گزارش "

بازیکن سابق صبا به نفت مسجدسلیمان پیوست به گزارش "

بازیکن سابق صبا به نفت مسجدسلیمان پیوست
به گزارش " "، بهرام احمدی بازیکن جوان سابق صبای قم به تیم نفت مسجدسلیمان پیوست.او که سهمیه زیر 23 سال حساب می شود در اردوی بندر عباس حاضر خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید