اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

حساسیت نفتی‌ها روی پایان خدمت به گزارش ""، نفتی ها

حساسیت نفتی‌ها روی پایان خدمت به گزارش ""، نفتی ها

حساسیت نفتی‌ها روی پایان خدمت
به گزارش ""، نفتی ها با چند بازیکن جوان توافق کرده اند تا آنها را در ادامه لیگ همراه خود داشته باشند. نفتی ها به شدت روی مسئله پایان خدمت آنها حساس هستند تا که مشکلی برای آنها در ادامه لیگ به وجود نیاید. نفتی‌ها عباس عسکری و میلاد شیخ سلیمانی را به دلیل مسئله کارتهای پایان خدمت تا کنون از دست داده اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید