اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

مظفری زاده: ایرماتوف خوب کار کرد به گزارش ""، مظفری

مظفری زاده: ایرماتوف خوب کار کرد به گزارش ""، مظفری

مظفری زاده: ایرماتوف خوب کار کرد
به گزارش ""، مظفری زاده در تحلیل داوری دیدار ایران و قطر گفت: ضربه سر مهاجم قطر وبرخورد ان با دست مدافع ما در دقایق ابتدائی مسابقه در درون محوطه جریمه ما که مورد توجه کارگردان تلوزیونی قرار گرفت به هیچ عنوان نمیتوانست خطای هند تلقی گردد و داور به درستی دستور به ادامه بازی داد. وی افزود: ایرماتف که با دوندگی خوب وتجربه کافی بازی را به خوبی در نیمه نخست در کنترل خود داشت در دو صحنه میتوانست از کارت زرد خود در این نیمه استفاده کند یکی در دقیقه بیست تکل اشکان دژاگه که بازیکن قطری را علی رغم دفع توپ قیچی نمود و دیگری ضربه ساعد بازیکن شماره١٦ قطر که بر روی صورت پور علی گنجی فرود امد، که در هر دو صحنه داور از دادن کارت زرد صرفنظر کرد. در دقایق پایانی نیمه اول مهرداد پولادی به درستی توپ بازیکن حریف را در درون محوطه جریمه دفع کرد که علی رغم سرنگونی مهاجم قطری ایرماتف که نزدیک به صحنه بود به درستی دستور به ادامه بازی داد. مظفری زاده در پایان خاطرنشان کرد: در نیمه دوم نیز داور و دو کمکش همانند نیمه اول عملکرد خوب وقابل قبولی داشتند وغیر از اصرار عجیب و نادرست ایرماتف در خروج اندرانیک تیموریان از خط عرضی هنگام تعویض نکته قابل ذکر دیگری وجود نداشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید